Өз алдынча, жашыруун
жана акысыз АИВке
текшерүүдөн өтүңүз.*
Өз статусуңузду билип,
убагында дарылоону баштаңыз.

3151
Азыркы убакытта тест калды
Акысыз буйрутма менен алуу Видео нускама

Selftest топтому бекер таркатылат.

Тесттен өттүңүзбү? Жыйынтык тууралуу билдириңиз!
SELFTEST өз алдынча тест жасоо системасы аркылуу, тесттин жыйынтыгын билдирүү менен биздин долбоорго колдоо көрсөтүңүз (купуя). Сиздин жообуңуз мындай программаларды келечекте өнүктүрүү үчүн жардам бере алат.
Ылдам
Купуя
Акысыз
Видео нускама
Суроолор боюнча жана тестке буйрутма берүү үчүн Whatsapp же телефон аркылуу байланышсаңыз болот:
+996 (774) 420982 - Бишкек ш., +996 (774) 420951 - Ош ш.